Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15/12

14/12/2013 16:54 PM

Từ ngày 15/12 tới đây, một số chính sách sau sẽ có hiệu lực thi hành:

Đình Phước
1. Hàng hóa chở trên xe ô tô phải được xếp theo đúng quy cách quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BGTVT (trừ trường hợp hàng nguy hiểm hoặc hàng siêu trường, siêu trọng)

Thông tư có quy định cụ thể và hướng dẫn bằng hình về cách thức xếp hàng rời, hàng bao kiện, hàng trụ ống, hàng xếp vào công-ten-nơ và công-ten-nơ trên xe ô tô.

2. Người hành nghề khám chữa bệnh vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc, điều trị người bệnh hoặc các quy định chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp  mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng đến mức bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thì vẫn có thể bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn.

Việc xác định mức độ sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề  sẽ do Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện.

Nội dung này được quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BYT về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnh.

3. Danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ sẽ được điều chỉnh lại theo Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH  

Danh mục này bao gồm 2 phần: các công việc cấm sử dụng lao động nữ và các công việc cấm sử dụng lao động nữ có thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

4. Người lao động trên toàn quốc phải được tập huấn lại về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định mới tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH.

Giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn lao động đã được cấp theo quy định cũ thì vẫn có giá trị cho đến hết thời hạn đã cấp.

5. Hàng loạt các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính  trong các lĩnh vực sau đây sẽ có hiệu lực:

- Lĩnh vực hải quan: Nghị định 127/2013/NĐ-CP

- Lĩnh vực thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế: Nghị định 129/2013/NĐ-CP

Đáng chú ý trong Nghị định này là việc chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, thông báo thay đổi thông tin về đăng ký thuế quá thời hạn dưới 10 ngày hoặc chậm nộp hồ sơ khai thuế dưới 05 ngày sẽ bị phạt 400 ngàn – 1 triệu đồng nếu không có tình tiết giảm nhẹ.

- Lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan: Nghị định 131/2013/NĐ-CP

- Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản: Nghị định 142/2013/NĐ-CP

- Lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Nghị định 144/2013/NĐ-CP

- Lĩnh vực hàng không dân dụng: Nghị định 147/2013/NĐ-CP

- Lĩnh vực dạy nghề: Nghị định 148/2013/NĐ-CP

6. Việc lập chi phí khảo sát xây dựng sẽ có thay đổi, theo quy định tại Thông tư 17/2013/TT-BXD .

Một số thay đổi trong việc lập chi phí khảo sát xây dựng như:

- Giảm tỷ lệ chi phí chung (CPC) từ 70% xuống còn 65% chi phí trực tiếp (CPTT) với công trình có CPTT nhỏ hơn 2 tỷ;  và 55% với công trình có CPTT lớn hơn 2 tỷ.

- Giảm tổng tỷ lệ chi phí lập phương án và báo cáo kết quả khảo sát (CPLPA&BC) xuống còn 4% với các công trình có tổng CPTT, CPC và thu nhập chịu thuế tính trước (TNCT) trên 2 tỷ.

- Chi phí chỗ ở tạm thời sẽ áp dụng theo mức từ 3-5%, trường hợp điều kiện thực hiện công tác khó khăn, tỷ lệ 5% không đáp ứng được thì có thể lập dự toán cụ thể đối với khoản chi phí này.

- Mức chuẩn làm căn cứ tính CPLPA&BC, chi phí chỗ ở tạm thời là tổng CPTT, CPC và TNCT.

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,695

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.
  • 07:50 | 14/01/2020 Từ 01/3/2020, Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn