Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 12/2017

08/12/2017 10:33 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu các chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 12/2017 (từ ngày 11 - 20/12/2017) sau đây:

Hồng Phương

1. Các trường hợp được xuất ngũ trước hạn

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 279/2017/TT-BQP về việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.

Theo đó, hạ sĩ quan, binh sĩ được xuất ngũ trước thời hạn nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ của Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền;

- Có xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện;

- Được Cơ quan Bảo vệ An ninh Quân đội báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định không đủ tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông tư 279/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/12/2017.

2. Quy trình ban hành Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng

Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 02/2017/TT-VPCP về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, để xây dựng và ban hành Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng thì phải trải qua các quy trình sau:

- Xây dựng Quyết định công bố;

- Trình ban hành công bố Quyết định;

- Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Quyết định công bố;

- Ký ban hành và gửi đến Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ, UBND cấp tỉnh chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký;

- Công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư còn đưa ra lưu ý về quy trình công bố đối với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.

Thông tư 02/2017/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 15/12/2017.

3. Cá nhân không được xét khen thưởng cấp Nhà nước 02 lần/năm

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 15/12/2017.

Không được xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng theo niên hạn) trong 01 năm;

Đồng thời, Thông tư 08/2017/TT-BNV còn quy định:

- Căn cứ đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao và thành tích đạt được mà đề nghị cấp trên khen thưởng các hình thức phù hợp.

- Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được; Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì được xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó.

- Không đề nghị tặng 02 loại Huân chương hoặc tặng Huân chương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cùng một thành tích.

4. Thay đổi một số biểu mức thu phí từ giữa tháng 12/2017

Từ ngày 11/12/2017, một số văn bản quy định về mức thu phí trong các lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực, cụ thể:

- Thông tư 111/2017/TT-BTC sửa đổi mức thu phí công chứng; chứng thực; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên;

- Thông tư 110/2017/TT-BTC sửa đổi Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

- Thông tư 112/2017/TT-BTC sửa đổi mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy;

- Thông tư 113/2017/TT-BTC sửa đổi mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thông tư 114/2017/TT-BTC về sửa đổi Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,741

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:38 | 19/06/2021 Quyết định 2995/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 08:55 | 18/06/2021 Quyết định 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
  • 16:21 | 17/06/2021 Công văn 4870/BYT-BM-TE về việc đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại và lựa chọn giới tính thai nhi
  • 15:34 | 17/06/2021 Công văn 3163/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 do Bộ Công thương ban hành
  • 14:50 | 16/06/2021 Quyết định 705/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
  • 14:55 | 15/06/2021 Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
  • 08:27 | 15/06/2021 Thông tư 58/2021/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.
  • 07:24 | 15/06/2021 Chỉ thị 06/CT-BGTVT Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.
  • 00:34 | 15/06/2021 Thông tư 42/2021/TT-BTC Điều lệ và hoạt động của Công ty Mua bán nợ Việt Nam
  • 16:32 | 14/06/2021 Thông tư 05/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn