Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

07 chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017

17/05/2017 10:51 AM

Từ ngày 21/5 – 31/5/2017 nhiều văn bản mới bắt đầu có hiệu lực thi hành; theo đó, có những nội dung đáng chú ý như sau:

Toàn bộ File Word 07 chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 - 31/5/2017

Hồng Phương

1.Tiêu chí để đánh giá hợp tác xã nông nghiệp năm 2017

Ngày 17/4/2017, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, có 06 tiêu chí để đánh giá hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, gồm:

- Doanh thu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của HTX;

- Lợi ích của các thành viên HTX;

- Vốn hoạt động của HTX;

- Quy mô thành viên ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng;

- HTX được khen thưởng trong năm;

- Mức độ hài lòng của thành viên đối với HTX.

Bên cạnh đó, Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 31/5/2017) còn quy định về phương pháp và trình tự đánh giá.

hợp tác xã nông nghiệp

2. Hướng dẫn mới về trích khấu hao với tài sản là nhà hỗn hợp

Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, hướng dẫn cụ thể về việc trích khấu hao đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê; đơn cử một số điểm đáng chú ý như sau:

- Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà phục vụ sản xuất kinh doanh và cho thuê (trừ cho thuê tài chính) được ghi nhận là TSCĐ và được trích khấu hao theo quy định;

- Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà dùng để bán thì không được hạch toán là TSCĐ, không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.

Việc phân bổ giá trị khấu hao sẽ căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo mục đích sử dụng trên tổng giá trị công trình, hoặc diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích.

3. Tài trợ 100% kinh phí để công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ

Quyết định 10/2017/QĐ-TTg về quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/5/2017.

Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% kinh phí áp dụng đối với các hoạt động xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm, đối với các hoạt động sau:

- Khảo sát, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghiệp công nghệ cao;

- Mua cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành công nghiệp hỗ trợ (đối với các dữ liệu trong nước không có, hoặc không tin cậy);

- Cung cấp thông tin cung cầu về thị trường sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và chính sách về công nghiệp hỗ trợ;

- Tổ chức hội thảo hàng năm công bố thông tin về năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ quốc gia;

- Xuất bản các ấn phẩm về công nghiệp hỗ trợ;

- Vận hành trang thông tin điện tử về công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài ra,  Quyết định 10/2017/QĐ-TTg còn quy định về mức hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Công nghiệp hỗ trợ

4. Bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 04/2017/TT-BTP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/5/2017; theo đó, sẽ bãi bỏ các văn bản sau đây:

- Quyết định 483/TCCB-QĐ ngày 26/7/1993.

- Thông tư  339/1998/TT-BTP ngày 19/3/1998.

- Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005.

- Thông tư  07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005.

- Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006.

- Thông tư 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014.

Đồng thời, bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 18, Điều 19 và Điều 23 của Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011.

5. Thông tư 01/2017/TT-TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" (có hiệu lực từ ngày 25/5/2017).

6. Thông tư 84/2017/TT-BQP quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng (có hiệu lực từ ngày 26/5/2017).

7. Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự (có hiệu lực từ ngày 22/5/2017).

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 27,303

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn