Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Chính sách về đầu tư, tài chính có hiệu lực giữa tháng 9/2016

10/09/2016 08:24 AM

Sau đây là những chính sách mới nổi bật về đầu tư, tài chính công, giao thông… bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11 - 20/9/2016:

Linh Lê

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực từ ngày 20/9/2016.

Theo đó, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký (GCNĐK) đầu tư được hướng dẫn như sau:

- Nhà đầu tư nộp 05 bộ hồ sơ (01 bản gốc và 04 bản sao) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hồ sơ dự án thực hiện theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư này.

- Trong 02 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trường hợp có sửa đổi, bổ sung phải thông báo 1 lần bằng văn bản cho nhà đầu tư).

- Trong 03 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tùy theo mục đích, quy mô dự án), Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và UBND cấp tỉnh nơi dự kiến thực hiện dự án.

- Trong 07 ngày làm việc từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan có ý kiến trong phạm vi của mình.

- Trong 25 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra, cấp GCNĐK đầu tư cho nhà đầu tư.

đầu tư

2. Quản lý tiền cho thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Ngày 03/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 124/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 99/2015/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/9/2016.

Theo đó, tiền từ cho thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được quản lý và sử dụng như sau:

- Tiền từ việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được sử dụng để chi cho bảo trì nhà đang cho thuê và thanh toán các khoản chi quản lý vận hành nhà ở đang cho thuê.

- Sau khi khấu trừ các chi phí tổ chức thực hiện việc cho thuê mua, bán nhà ở, bên bán, cho thuê mua nhà ở phải nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách.

- Hàng năm các khoản chi tại các quy định trên được thực hiện quyết toán và số tiền còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp.

3. Thẩm quyền công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

Từ ngày 15/9/2016, Thông tư 15/2016/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa (ĐTNĐ) bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, ngoài trường hợp thi công công trình tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư này thì thẩm quyền công bố hạn chế giao thông ĐTNĐ được quy định như sau:

- Bộ Giao thông vận tải: Đối với trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên ĐTNĐ quốc gia.

- UBND cấp tỉnh: Đối với trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên ĐTNĐ địa phương.

- Chi cục quản lý ĐTNĐ đối với:

+ ĐTNĐ quốc gia;

+ Các tuyến ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ quốc gia; nằm trên địa giới 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc nối ĐTNĐ quốc gia với ĐTNĐ địa phương (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải).

-  Sở Giao thông vận tải đối với:

+ ĐTNĐ địa phương;

+ ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh).

đường thủy nội địa

4. Tiêu chuẩn nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/9/2016.

Theo đó, nhân viên thú y xã, phường, thị trấn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản hoặc tốt nghiệp sơ cấp nếu ở tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Có sự hiểu biết pháp luật về thú y; nắm bắt và đánh giá được tình hình chăn nuôi động vật, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; có kiến thức nhận biết được dịch bệnh động vật…

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Bảo đảm độ tuổi làm việc theo quy định của Luật lao động.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,064

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn