Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Chính sách tiền lương, y tế, kiểm toán có hiệu lực giữa 9/2016

07/09/2016 10:20 AM

Sau đây là những chính sách mới nổi bật về tiền lương, y tế, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11 - 20/9/2016.

Khánh Vi

1. Sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 15/9/2016.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) như sau:

- Thống nhất hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ:

+ Cục trưởng thuộc Bộ: 1,00
 
+ Phó Cục trưởng thuộc Bộ: 0,80
 
+ Trưởng phòng (Ban) và tổ chức tương đương: 0,60
 
+ Phó trưởng phòng (Ban) và tổ chức tương đương: 0,40

- Bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với tổ chức sự nghiệp thuộc Cục thuộc Bộ:
 
+ Giám đốc: 0,60
 
+ Phó Giám đốc: 0,40
 
+ Trưởng phòng: 0,30

+ Phó Trưởng phòng: 0,20

tiền lương

2. Sửa đổi quy định về ngân hàng mô

Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có hiệu lực từ ngày 15/9/2016. Theo đó:

- Bổ sung Điều 2a về Phạm vi hoạt động chuyên môn của ngân hàng mô.

- Bổ sung Điều 3a về Điều kiện hoạt động và cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô.

- Sửa đổi Điều 2, Điều 3 và Điều 4 về Loại hình ngân hàng mô; Thành lập ngân hàng mô và Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô.

3. 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước mới

Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016.

Theo đó, hệ thống bao gồm 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước và Danh mục thuật ngữ sử dụng trong Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước có số hiệu và tên gọi cụ thể.

Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 15/9/2016, đồng thời thay thế Quyết định 06/2010/QĐ-KTNN , Quyết định 01/2014/QĐ-KTNN , Quyết định 02/2014/QĐ-KTNN , Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN và Quyết định 04/2014/QĐ-KTNN .

kiểm toán

4. Quy định về khiếu nại của đơn vị được kiểm toán

Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN về Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán có hiệu lực từ ngày 11/9/2016. Theo đó:

- Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại có đóng dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của đơn vị được kiểm toán (hoặc người được ủy quyền).

- Thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 65 ngày, kể từ ngày thụ lý; Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.

5. Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất

Từ ngày 15/9/2016, Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế (sau đây gọi chung là hóa chất):

- Phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về buôn bán hóa chất.

- Phạt tiền đến 3 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa chất.

- Phạt tiền đến 1 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về vận chuyển hóa chất.

- Phạt tiền đến 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu hóa chất.

- Phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về khảo nghiệm, nhãn hàng hóa, quảng cáo hóa chất.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,719

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn