Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 06/2015

08/06/2015 10:54 AM

Từ ngày 11 – 20/06/2015, nhiều chính sách về xây dựng, môi trường, khoa học và công nghệ… bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, nổi bật là:

Ms. Tôn Trang
1. Hướng dẫn mới về Hợp đồng xây dựng

Từ ngày 15/06/2015, Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng có hiệu lực với nhiều điểm mới, đáng chú ý là về điều khoản chấm dứt hợp đồng.

Theo đó, bên nhận thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Bên giao thầu bị phá sản, giải thể hoặc chuyển nhượng hợp đồng xây dựng cho người hoặc tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bên nhận thầu;

- Sau năm mươi sáu (56) ngày liên tục công việc bị dừng do lỗi của bên giao thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Bên giao thầu không thanh toán cho bên nhận thầu sau 56 ngày kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Khi chấm dứt hợp đồng các bên phải hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng, thời gian thanh lý theo thỏa thuận nhưng không quá 56 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp các bên thỏa thuận khác.

2. Điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng các điều kiện về:

- Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu;

-  Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu;

- Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;

- Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý;

- Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định;

- Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Nội dung này được quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP và có hiệu lực từ 15/06/2015.

3. Giá trị tin nhắn ủng hộ qua Cổng 1400

Từ ngày 15/06/2015, việc quản lý hoạt động gửi, nhận, chuyển tiền ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) được thực hiện theo Thông tư 09/2015/TT-BTTTT và Thông tư 10/2015/TT-BTTTT . Theo đó:

- Giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 là 218 đồng/bản tin nhắn (Giá cước này không phân biệt giờ bình thường, giờ thấp điểm, giờ cao điểm và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Số dịch vụ nhắn tin từ số 1400 đến số 1409 trong Quy hoạch kho số viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định như sau:

+ Số 1400 được sử dụng cho mục đích tiếp nhận các bản tin nhắn động viên, chia sẻ, thăm hỏi;

+ Số 1401 được sử dụng cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cho từng đợt vận động ủng hộ;

+ Các số từ 1402 đến 1409 được sử dụng để gửi các bản tin nhắn ủng hộ qua Cổng 1400.

Mỗi đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400 chỉ được sử dụng 01 số dịch vụ nhắn tin và không sử dụng 01 số dịch vụ nhắn tin để thực hiện cùng lúc nhiều đợt vận động ủng hộ khác nhau.

4. Hỗ trợ phụ nữ DTTS nghèo sinh con đúng chính sách

Phụ nữ là người dân tộc thiểu số (DTTS) hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là người DTTS thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn khi sinh con thuộc một trong các trường hợp sau sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

- Sinh một hoặc hai con;

- Sinh con thứ ba, nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên;

- Đã có một con đẻ, nhưng sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên;

- Sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;

- Sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận;

- Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ);

- Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ); không áp dụng cho trường hợp hai vợ chồng đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống;

- Phụ nữ thuộc hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 39/2015/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 05/06/2015.

5. Xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

Việc xét tặng danh hiệu này cho cá nhân chuyển đổi đơn vị công tác, đã nghỉ hưu, đang làm công tác giảng dạy mà tại đơn vị đang công tác hoặc nơi cư trú không đủ điều kiện thành lập Hội đồng, cá nhân đề nghị xét tặng theo quy định sau:

- Cá nhân chuyển đơn vị công tác được đề nghị xét tặng tại đơn vị trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật hoặc quản lý về y tế trước khi chuyển công tác.

- Cá nhân đã nghỉ hưu nhưng không quá ba năm tính từ thời điểm nghỉ hưu mà không hoạt động chuyên môn kỹ thuật về y tế được đề nghị xét tặng tại đơn vị trước khi nghỉ hưu.

- Cá nhân làm công tác giảng dạy lâm sàng, cận lâm sàng, phòng chống dịch, bệnh tại nhiều cơ sở thực hành khác nhau thì được đề nghị xét tặng tại cơ sở có thời gian thực hành lâu nhất.

- Cá nhân làm công tác giảng dạy lâm sàng, cận lâm sàng, phòng chống dịch, bệnh tại các cơ sở thực hành thì phải có xác nhận của cơ sở thực hành và được đề nghị xét tặng tại đơn vị đang công tác.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 41/2015/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 20/06/2015.

6. Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đến năm 2020

Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương, đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 được lựa chọn theo nguyên tắc nêu tại Điều 4 Thông tư 08/2015/TT-BKHCN và đáp ứng điều kiện sau:

- Mục tiêu phù hợp với văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài, đồng thời giải quyết được ít nhất một trong các vấn đề chủ yếu (mang tính chiến lược, lâu dài; trọng tâm, trọng điểm...).

- Phải đạt được một trong những kết quả sau: tạo ra công nghệ mới; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ với giá trị gia tăng cao; phát triển các tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

- Tổ chức, cá nhân trong nước tham gia phải có đủ năng lực thực hiện, đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Đối tác nước ngoài phải đảm bảo năng lực và cam kết hợp tác nghiên cứu theo đúng mục tiêu, nội dung đã thỏa thuận.

- Có phương án phối hợp cụ thể với đối tác nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/06/2015.

7. Xử phạt hành vi vi phạm chi trả dịch vụ môi trường rừng

Từ ngày 20/06/2015, sau 3 tháng sử dụng dịch vụ môi trường rừng, người sử dụng không ký hợp đồng chi trả tiền sử dụng dịch vụ sẽ bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu không ký hợp đồng đối với chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong trường hợp chi trả trực tiếp.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi không ký hợp đồng với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh trong trường hợp chi trả gián tiếp.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi không ký hợp đồng với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam trong trường hợp chi trả gián tiếp.

Nội dung này được quy định tại Nghị định 40/2015/NĐ-CP .

Ngoài ra, còn bắt buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,995

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 03/12/2020 Thông tư 6/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
  • 15:30 | 03/12/2020 Quyết định 1975/QĐ-TTg ngày 02/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 81-KL/TW ngày 29/07/2020 về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”.
  • 14:30 | 03/12/2020 Quyết định 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.
  • 09:20 | 03/12/2020 Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.
  • 15:00 | 02/12/2020 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  • 14:20 | 02/12/2020 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.
  • 10:50 | 02/12/2020 Công văn 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 10:40 | 02/12/2020 Quyết định 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 09:00 | 02/12/2020 Công văn 6649/BYT-KCB ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:00 | 02/12/2020 Quyết định 1032/QĐ-BNV ngày 01/12/2020 về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn