Cách thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT

25/06/2022 13:51 PM

Cơ sở khám chữa bệnh ban đầu BHYT là cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu BHYT thì tiến hành như thế nào?

Cách thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT

Cách thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT (Ảnh minh họa)

1. Khi nào được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT

Khoản 2 Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định:

“Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.”

Như vậy, người tham gia BHYT được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT vào tháng 01, 04, 07, 10 hàng năm.

2. Thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật Bảo hiểm y tế 2008, khi muốn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ tiến hành thủ tục đề nghị đổi thẻ BHYT.

* Nơi nộp hồ sơ đổi thẻ BHYT:

- BHXH huyện: Đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện thu.

- BHXH tỉnh: Đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu.

* Hồ sơ đổi thẻ BHYT:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu.

Tờ khai

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

* Thời hạn giải quyết yêu cầu đổi thẻ BHYT:

Thời hạn giải quyết yêu cầu đổi thẻ BHYT là không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Điều 27, 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH)

>>> Xem thêm: Đăng ký khám bảo hiểm y tế ở Hà Nội nhưng đi công tác dài hạn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có được hưởng bảo hiểm y tế?

Nếu chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu cho con từ TPHCM về Bình Dương thì quyền lợi về bảo hiểm y tế có bị ảnh hưởng gì không?

Diễm My

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,406

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn