So sánh hợp nhất và sáp nhập công ty

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
13/05/2022 11:40 AM

Hợp nhất và sáp nhập là hai khái niệm tương tự nhau, đều là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Vậy làm cách nào để phân biệt giữa hợp nhất và sáp nhập công ty?

1. Hợp nhất và sáp nhập công ty là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, hợp nhất và sáp nhập công ty được hiểu như sau:

- Hợp nhất là trường hợp hai hoặc nhiều công ty hợp nhất thành một công ty mới và chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất. (theo khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Sáp nhập là trường hợp một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. (theo khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020)

So sánh hợp nhất và sáp nhập công ty (Ảnh minh họa)

2. So sánh hợp nhất và sáp nhập công ty

2.1. Giống nhau

- Đều là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp;

- Đều chấm dứt sự tồn tại của công ty bị hợp nhất, sáp nhập;

- Công ty hợp nhất hoặc sáp nhập được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất, sáp nhập.

2.2. Khác nhau

Tiêu chí

Hợp nhất công ty

Sáp nhập công ty

Khái niệm

Là trường hợp hai hoặc nhiều công ty hợp nhất thành một công ty mới và chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Là trường hợp một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Công thức

Hợp nhất được hiểu là: A+B=C

Sáp nhập được hiểu là:

A+B=B

Cách thức thực hiện

Các công ty mang quyền, nghĩa vụ và tài sản của mình gộp chung lại thành một công ty  mới

Công ty chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang công ty nhận sáp nhập

Hệ quả pháp lý

Sau khi hợp nhất sẽ tạo ra một công ty mới và đồng thời chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Sau khi sáp nhập thì công ty nhận sáp nhập giữ nguyên và chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập

 

Trách nhiệm pháp lý

Công ty mới sau khi hợp nhất hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất.

Công ty nhận sáp nhập được nhận toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của các công ty bị sáp nhập chuyển sang.

Thủ tục sau khi thay đổi

Phải thực hiện đăng ký kinh doanh cho công ty mới

Công ty nhận sáp nhập thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Căn cứ pháp lý

 

Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020

Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020

>>> Xem thêm: Trình tự, thủ tục thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên như thế nào?

Lệ Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,237

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn