File World 272 mẫu văn bản dùng trong tố tụng dân sự, hình sự, hành chính

17/10/2017 09:34 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT thống kê các biểu mẫu, mẫu đơn được sử dụng trong các giai đoạn của lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Cụ thể:

Danh sách chi tiết mẫu văn bản tố tụng

STT

Số mẫu

Tên mẫu

Văn bản căn cứ

Tải về

I

TỐ TỤNG DÂN SỰ

1

Mẫu số 01-DS

Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP

TẢI VỀ

 

2

Mẫu số 02-DS

Biên bản lấy lời khai của đương sự

3

Mẫu số 03-DS

Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

4

Mẫu số 04-DS

Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

…..

…………

………………………….

23

Mẫu số 23-DS

Đơn khởi kiện

……

…………

………………………………..

92

Mẫu số 92-DS

Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

93

Mẫu số 93-DS

Quyết định giải quyết việc dân sự

II

TỐNG TỤNG HÌNH SỰ

II.1

ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH (Dùng trong xét xử sơ thẩm)

1

Mẫu số 04a

Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà)

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP

TẢI VỀ

 

2

Mẫu số 04b

Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà)

3

Mẫu số 04c

Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà)

……

…………….

………………………

11

 

Mẫu biên bản phiên toà hình sự sơ thẩm

12

 

Mẫu bản án hình sự sơ thẩm

13

Mẫu số 01a

Lệnh tạm giam (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam)

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP

TẢI VỀ

 

14

Mẫu số 01b

Lệnh tạm giam (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

……

…………..

………………………

17

Mẫu số 01đ

Quyết định bắt và tạm giam (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)

II.2

ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH (Dùng trong xét xử phúc thẩm)

1

Mẫu số 01a

Biên bản về việc kháng cáo (dùng cho Toà án cấp sơ thẩm)

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP

TẢI VỀ

 

2

Mẫu số 01b

Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm)

….

…………

…………………………………….

11

Mẫu số 02đ

Bản án hình sự phúc thẩm

12

Mẫu số 02a

Lệnh tạm giam (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án hoặc Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP

TẢI VỀ

 

13

Mẫu số 02b

Lệnh tạm giam (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án hoặc Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang bị tạm giam)

…..

………………

……………………………………….

16

Mẫu số 02đ

Quyết định bắt và tạm giam (dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)

II.3

ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH (Dùng trong cả xét xử sơ thẩm & phúc thẩm)

1

Mẫu số 03a

Giấy chứng nhận người bào chữa

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP

TẢI VỀ

 

 

2

Mẫu số 03b

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận người bào chữa

II.4

THI HÀNH BÁN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA

1

Mẫu số 1a

Quyết định thi hành án hình phạt tử hình

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP

TẢI VỀ

 

 

2

Mẫu số 1b

Biên bản hoãn thi hành án hình phạt tử hình

……

………….

 

22

Mẫu số 8b

Giấy chứng nhận xóa án tích

II.5

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2018

1

Mẫu số 01-HS

Phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

TẢI VỀ

 

 

2

Mẫu số 02-HS

Phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; quyết định phân công Thẩm tra viên thẩm tra hồ sơ vụ án hình sự

……………

……………………………..

58

Mẫu số 58-HS

Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm

59

Mẫu số 59-HS

Quyết định giám đốc thẩm

60

Mẫu số 60-HS

Quyết định khởi tố vụ án hình sự

III

TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

01

Mẫu số 01-HC

Đơn khởi kiện

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP

TẢI VỀ

 

02

Mẫu số 02-HC

Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

03

Mẫu số 03-HC

Thông báo trả lại đơn khởi kiện

….

……………

……………………………

61

Mẫu số 61-HC

Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

62

Mẫu số 62-HC

Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,728

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn