Phạm tội 02 lần trở lên có được hưởng án treo không?

05/07/2022 14:33 PM

Hiện nay, pháp luật đã quy định rõ những trường hợp người phạm tội được hưởng án treo. Vậy trường hợp phạm tội 02 lần trở lên có được hưởng án treo hay không?

Phạm tội 02 lần trở lên có được hưởng án treo không?

Phạm tội 02 lần trở lên có được hưởng án treo không? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Minh Luận – Giám đốc Công ty luật TNHH Sài Gòn Công Lý trả lời như sau:

Những trường hợp không cho hưởng án treo được quy định tại điểm 5, Điều 3 Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 (“Nghị quyết số 02”). Theo đó:

Điều 3. Những trường hợp không cho hưởng án treo

5. Người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi.

Như vậy, theo quy định trước đây tại Nghị quyết số 02 thì người thực hiện hành vi phạm tội nếu thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần (tức 02 lần trở lên) sẽ thuộc trường hợp không được hưởng án treo theo luật định.

Tuy nhiên, từ ngày 10/5/2022, quy định về những trường hợp không cho hưởng án treo đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (“Nghị quyết số 01”) v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02 hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo. Cụ thể:

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3 như sau:

5. Người phạm tội 02 lần trở lên, trừ một trong các trường hợp sau:

b) Các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng;

…”

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 01 quy định:

 “2. Đối với hành vi phạm tội xảy ra trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực mà vụ án đang trong quá trình xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm, xét xử tái thẩm thì áp dụng Nghị quyết này để giải quyết.

Như vậy, từ ngày 10/5/2022 trở đi, người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội từ 02 lần trở lên nhưng thuộc trường hợp tội phạm ít nghiêm trọng (tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội này là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm) thì người phạm tội đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định.

Còn trường hợp người thực hiện hành vi đánh bạc từ 02 lần trở lên trước ngày 10/5/2022 nhưng vụ án này vẫn đang trong quá trình xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự thì người phạm tội vẫn sẽ được áp dụng Nghị quyết 01 để giải quyết cho áp dụng hưởng án treo.

  • Luật sư Nguyễn Minh Luận
  • Bài viết được tư vấn bởi
    Luật sư Nguyễn Minh Luận
    Xem thêm thông tin về luật sư tại đây
    K-03.03, tầng 3, Cao ốc Kingston Residence, số 146 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, T.P. HCM K-03.03, tầng 3, Cao ốc Kingston Residence, số 146 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, T.P. HCM
    K-03.03, tầng 3, Cao ốc Kingston Residence, số 146 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, T.P. HCM 0918 486 824

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,477

Bài viết về

lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn