2014: GDP tăng 5,8%, CPI 7%

11/11/2013 14:34 PM

QH đã thông qua sáng nay nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, trong đó đặt ra chỉ tiêu GDP tăng khoảng 5,8%, tốc độ tăng CPI khoảng 7%.

Minh bạch giá điện

Theo nghị quyết, năm sau mục tiêu sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Năm sau cũng đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Ảnh: Minh Thăng

Cụ thể, mục tiêu trong năm 2014, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%, tốc độ tăng CPI khoảng 7%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 30% GDP, số giường bệnh trên một vạn dân đạt 22,5 giường…

Để thực hiện được các mục tiêu này, QH yêu cầu Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chặt chẽ, kiểm soát chặt chẽ nợ công, minh bạch hóa giá điện và phấn đấu năm 2014 cơ bản thực hiện giá thị trường về giá điện, giá dịch vụ y tế, giáo dục.

Đối với những khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải, QH yêu cầu Chính phủ tậ trung tháo gỡ, hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần sớm hoàn thiện đề án tái cơ cấu đầu tư, mà trọng tâm là đầu tư công, thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, tiếp tục cải cách chế độ công vụ, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, tăng cường giám sát của nhân dân.

“Từ nay đến năm 2016 cơ bản không tăng tổng biên chế, rà soát, sắp xếp lại biên chế cán bộ hiện có theo vị trí việc làm và có phương án xử lý cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp lại”, nghị quyết QH nhấn mạnh.

Về phòng, chống tham nhũng, QH yêu cầu Chính phủ kiên quyết đấu tranh, giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai.

Kiên quyết cắt giảm chi tiêu công

Về định hướng 2014-2015, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm đạt khoảng 6%, giá tiêu dùng tăng khoảng 7%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 31 - 32% GDP…

Để đạt được những chỉ tiêu đó, QH yêu cầu Chính phủ tập trung xử lý những hạn chế, yếu kém, nhất là ổn định và lành mạnh hóa thị trường tài chính, nâng cao tính minh bạch của doanh nghiệp, xử lý cơ bản nợ xấu doanh nghiệp, nợ xấu ngân hàng, nợ đọng xây dựng cơ bản và xử lý các công trình xây dựng dở dang.

Đồng thời, tập trung chống thất thu, thực hiện triệt để tiết kiệm, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thật cần thiết; tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

QH cũng yêu cầu Chính phủ đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược và đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm đến năm 2015 tạo được chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản và có hiệu quả rõ rệt.

Tá Lâm

Theo Vietnamnet

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,306

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn