Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện lương tối thiểu vùng

28/05/2021 11:37 AM

Ngày 25/5/2021, Bộ LĐTB&XH có Công văn 1517/LĐTBXH-QHLĐTL về đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Ngày 15/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ 01/01/2020.

Để có căn cứ nghiên cứu đề xuất với Chính phủ về phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong thời gian tới theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động, Bộ LĐTB&XH đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở LĐTB&XH thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu trên địa bàn; đánh giá khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác trong việc áp dụng mức lương tối thiểu và trả lương cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh diễn ra dịch bệnh Covid-19.

- Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, nhất là các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp lại (đổi tên, thành lập mới, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính) theo các Nghị quyết của Quốc hội hoặc thuộc diện sắp xếp trong năm 2022, báo cáo Bộ LĐTB&XH.

- Đối với trường hợp dự kiến đề nghị điều chỉnh phân vùng, đề nghị Sở LĐTB&XH phối hợp với Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp trao đổi với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp tỉnh, các Hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân UBND  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ý kiến gửi Bộ LĐTB&XH.

Đề nghị Chủ tịch UBND  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Bộ LĐTB&XH trước ngày 10/6/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Công văn 1517/LĐTBXH-QHLĐTL được ban hành ngày 25/5/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,434

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn