Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
05/08/2020 17:13 PM

Bạn Hoàng Phong, đến từ Hà Nội hỏi: "Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa biểu quyết thông qua nội dung giữ nguyên mức lương tối thiểu năm 2021 như của năm 2020 với 9/13 đồng thuận, vậy có phải năm 2021 sẽ không tăng lương tối thiểu vùng đúng không?"

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Khoản 2 Điều 91 Bộ luật lao động 2012 quy định:

"2. Căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động, Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia."

Đồng thời, Khoản 1 Điều 92 Bộ luật lao động 2012 cũng quy định:

"1. Hội đồng tiền lương quốc gia là cơ quan tư vấn cho Chính phủ, bao gồm các thành viên là đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương."

Căn cứ các quy định trên có thể thấy Hội đồng tiền lương quốc gia chỉ là cơ quan tư vấn cho Chính phủ để Chính phủ xem xét quyết định mức lương tối thiểu vùng, không có thẩm quyền quyết định mức lương tối thiểu vùng.

Tại Phiên họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia về vấn đề tiền lương tối thiểu vùng 2021, 9/13 thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia bỏ phiếu thông qua phương án giữ nguyên mức lương tối thiểu năm 2021 như của năm 2020, là cơ sở để Hội đồng Tiền lương quốc gia lập báo cáo đề xuất Chính phủ xem xét quyết định mức lương tối thiểu vùng năm 2021.

Còn việc có điều chỉnh tăng, giảm hay giữ nguyên mức lương tối thiểu năm 2021 như của năm 2020 hay không sẽ do Chính phủ quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng Tiền lương quốc gia và các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,726

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn