Nhiều chính sách về bảo hiểm y tế sẽ được sửa đổi

06/05/2021 15:01 PM

Chính sách mở rộng đối tượng tham gia, phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế,… sẽ được sửa đổi trong Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Nhiều chính sách về bảo hiểm y tế sẽ được sửa đổi

Nhiều chính sách về bảo hiểm y tế sẽ được sửa đổi (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung tại Kế hoạch 594/KH-BYT ngày 05/5/2021 Truyền thông về Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Cụ thể, theo Kế hoạch, thông tin về các nội dung chính sách có sửa đổi trong Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bao gồm:

- Chính sách mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;

- Mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế;

- Đa dạng loại hình cơ sở cung ứng dịch vụ y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở, bảo đảm sự bình đẳng trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội;

- Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của bảo hiểm y tế, trách nhiệm của cơ sở cung ứng dịch vụ y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội;

- Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Việc ban hành Kế hoạch này, nhằm mục đích tăng cường vận động, truyền thông về các nội dung mới trong Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, tạo sự đồng thuận và tăng cường hiểu biết của các cơ quan, tổ chức, người dân và các bên liên quan về các nội dung mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các nội dung chính sách sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế tới các cơ quan, đơn vị và người dân.

Cung cấp thông tin kịp thời về những nội dung cụ thể trong dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, các tác động của các nội dung sửa đổi tới người tham gia bảo hiểm y tế và các bên liên quan;

Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người dân trong việc thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế. Huy động sự ủng hộ, tham gia, hỗ trợ nguồn lực của các tổ chức trong và ngoài nước trong quá trình xây dựng và thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 594/KH-BYT ngày 05/5/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,655

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn