05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo đề xuất của Bộ Tài chính (đợt 1)

14/10/2020 07:57 AM

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư ban hành và công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1).

Dự thảo Thông tư ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1) và Phụ lục kèm theo

05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1) theo đề xuất của Bộ Tài chính

05 chun mc kế toán công Vit Nam (đt 1) theo đ xut ca B Tài chính (nh minh ha)

Theo đó, dự kiến ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1) nêu tại Phụ lục kèm theo, bao gồm:

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính” (Phụ lục số 01);

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” (Phụ lục số 02);

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho” (Phụ lục số 03);

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng, thiết bị” (Phụ lục số 04);

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình” (Phụ lục số 05).

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, làm cứ để ban hành các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công, phù hợp với quy định hiện hành về cơ chế tài chính công và Luật ngân sách nhà nước.

Xem chi tiết tại Phụ lục kèm theo Dự thảo Thông tư ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn