Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Sửa đổi điều kiện để cá nhân ký hợp đồng với cơ quan hành chính nhà nước

04/04/2019 15:01 PM

Đây là nội dung đang được lấy ý kiến tại Dự thảo Thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, điều kiện để cá nhân ký hợp đồng với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:

- Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

- Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Có năng lực, trình độ và khả năng để hoàn thành công việc mà cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập yêu cầu, thể hiện qua văn bằng, chứng chỉ;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

Bên cạnh đó, đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ thì phải có đủ điều kiện thực hiện kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, Nghị định 161/2018/NĐ-CP đã bổ sung thêm 01 công việc thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp: "Công việc thừa hành, phục vụ khác có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống".

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,299

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn