Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Công tác ban hành văn bản chi tiết còn chậm

05/05/2016 08:25 AM

Bộ Tư pháp cho biết, qua theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Bộ nhận thấy, số lượng văn bản nợ ban hành đã giảm 31 văn bản so với cùng kỳ năm 2015 (66 văn bản). Tuy nhiên, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn rất chậm, với 6 văn bản được ban hành trong tháng 4/2016 chỉ đạt ½ số bình quân hằng tháng của năm 2015.

Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được ban hành trong tháng 4/2016

Danh mục văn bản nợ ban hành quy định chi tiết thi hành luật đã có hiệu lực

Danh mục văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới

Trong tháng 4/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 197 văn bản, gồm 40 văn bản nợ ban hành (8 nghị định, 24 thông tư, 8 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 16 luật đã có hiệu lực và 157 văn bản (62 nghị định, 5 quyết định, 83 thông tư, 7 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 18 luật, sẽ có hiệu lực hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

Kết quả tính đến ngày 29/4/2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 6/197 văn bản. Cụ thể, đối với 40 văn bản nợ ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 5/40 văn bản. Còn 35/40 văn bản nợ chưa ban hành. Trong số 35 văn bản nợ ban hành, có tới 22 văn bản vẫn đang ở giai đoạn soạn thảo; chỉ có 5 văn bản đã được thẩm định và 8 văn bản đã được trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Đối với 157 văn bản quy định chi tiết 18 luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, hiện mới ban hành được 1/157 văn bản (1 nghị định). Còn lại 156/157 văn bản đang được nghiên cứu, xây dựng, trong đó có tới 114/156 văn bản quy định chi tiết 12 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016, nhưng đến nay mới có 7/114 văn bản được trình cấp có thẩm quyền xem xét để ban hành, còn 107/114 văn bản vẫn đang trong quá trình soạn thảo hoặc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định.

Bộ Tư pháp cho biết, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 5 và những tháng tiếp theo của năm 2016 là rất nặng, trong đó có 35 văn bản nợ ban hành và 114 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016. Để công tác này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉnh lý, hoàn thiện để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 35 văn bản đang trong tình trạng nợ ban hành. Bên cạnh đó, sớm hoàn thành các quy trình xây dựng, trình ban hành theo đúng kế hoạch 114 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016; khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành 7 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11; đồng thời, rà soát lập đề nghị xây dựng văn bản quy định chi tiết gửi về Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và theo dõi chung.

Tuệ Văn

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,088

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn