Chi tiết kế hoạch xử lý CTCK theo kết quả phân loại

02/03/2012 15:19 PM

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK năm 2012 diễn ra sáng ngày 02/03, Vụ quản lý kinh doanh UBCKNN chia sẻ chi tiết kế hoạch xử lý các CTCK theo kết quả phân loại.

Theo tham luận, việc xử lý các CTCK sẽ dựa trên kết quả phân loại thành 3 nhóm.

1/ Nhóm 1 – Nhóm bình thường:

(Bao gồm các CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro trên 150% và có lãi hoặc lỗ luỹ kế dưới 30% vốn điều lệ)

- Tiếp tục củng cố hoạt động nhằm bảo toàn vốn, hạn chế rủi ro, giảm các khoản đầu tư, tự doanh, hạn chế mở chi nhánh, địa điểm kinh doanh không cần thiết, giảm nghiệp vụ có tính rủi ro cao, cơ cấu lại danh mục đầu tư.

- Tiếp tục ra soát và giám sát chặt chẽ tình hình tài chính, trong đó có vấn đề biến động vốn chủ sở hữu, khả năng thanh khoản và chỉ tiêu lợi nhuận.

2/ Nhóm 2 và nhóm 3 – Nhóm kiểm soát và kiểm soát đặc biệt:

(Nhóm 2: CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 150% tới trên 120% và có lỗ luỹ kế từ 30-50% vốn điều lệ. Nhóm 3: CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 120% và có lỗ luỹ kế trên 50% vốn điều lệ)

- Lập kế hoạch làm việc với HĐQT của các CTCK thuộc nhóm này để tìm hiểu, phối hợp lập phương án khắc phục để doanh nghiệp tự khắc phục và giải quyết.

- Chỉ đạo các Sở GDCK và TTLKCK thực hiện rút nghiệp vụ môi giới, rút tư cách thành viên trên cơ sở tự nguyện của các CTCK.

- Từ tháng 4/2012 ra quyết định hành chính, đặt các CTCK có vốn khả dụng dưới 150% trong 3 tháng liên tục liền trước vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt và thực hiện kiểm tra tại chỗ tình hình tài chính một số CTCK thuộc nhóm 3.

- Lập kế hoạch đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động những CTCK không khắc phục được tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt trong giới hạn quy định.

Bội Mẫn (Vietstock)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,549

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn