Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thời Sự Pháp Luật >> Chính sách mới

  • Thêm đối tượng được đóng BHYT từ ngày 01/7/2020 15:40 | 20/07/2020
  • Ngày 08/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, trong đó quy định thêm đối tượng được đóng BHYT.
  • Chi phí đổi biển số xe màu trắng thành màu vàng 14:09 | 20/07/2020
  • Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 01/8/2020 phải thực hiện đổi từ biển màu trắng sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021.
  • Nhiều cải cách quan trọng trong Luật Doanh nghiệp 2020 07:46 | 19/07/2020
  • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 đã có nhiều cải cách quan trọng với mục tiêu hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và ...
Tin đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn