Mở tài khoản NH không cần bản sao có chứng thực giấy tờ

20/08/2014 15:56 PM

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thay thế cho Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN.

Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định tại Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN, thay đổi về bố cục và chỉnh sửa, bổ sung một số quy định để phù hợp với các căn cứ pháp lý hiện hành cũng như thực tiễn hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán.

Nhằm góp phần thực hiện chủ trương giảm thủ tục hành chính của Chính phủ và tạo thuận tiện cho khách hàng trong việc mở tài khoản thanh toán, Thông tư cho phép sử dụng giấy tờ là bản sao không có chứng thực (kèm bản chính để đối chiếu) trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán.

Cho phép cá nhân người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phù hợp với quy định tại Bộ luật Dân sự và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22-11-2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Thông tư bổ sung các quy định cho phép ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán thông qua phương tiện điện tử, như: Hướng dẫn về trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán đối với trường hợp khách hàng gửi hồ sơ mở tài khoản thông qua phương tiện điện tử; cho phép ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn khách hàng các nguyên tắc và điều kiện sử dụng tài khoản thanh toán khi giao dịch theo phương thức giao dịch điện tử phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo có đủ thông tin cần thiết để kiểm tra, đối chiếu và nhận biết khách hàng trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15-10-2014.

Theo SBV

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,550

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn