Quy định mới về tổ chức, hoạt động của thanh tra Tư pháp

31/05/2014 08:28 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp thay thế Nghị định số 74/2006/NĐ-CP ngày 1/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp.

Bổ sung 2 cơ quan thanh tra chuyên ngành

Nghị định 54/2014/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với Nghị định 74/2006/NĐ-CP.

Về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Tư pháp, Nghị định 54/2014/NĐ-CP quy định gồm: cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Trong đó cơ quan thanh tra nhà nước gồm: Thanh tra Bộ Tư pháp; Thanh tra Sở Tư pháp.

Nghị định 54/2014/NĐ-CP cũng bổ sung quy định 2 cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; đồng thời quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này.

Cùng với việc bổ sung 2 cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, ngoài quy định thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra ngành Tư pháp như đã quy định tại Nghị định 74/2006/NĐ-CP, Nghị định 54/2014/NĐ-CP cũng bổ sung quy định về người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Tư pháp.

Theo đó, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Tư pháp là công chức của Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của ngạch công chức đang giữ và các tiêu chuẩn quy định tại Điều 12 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP.

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Tư pháp của 2 Cục này đang thi hành công vụ có quyền xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra viên tư pháp theo quy định.

Quy định cụ thể nội dung thanh tra chuyên ngành

Theo Nghị định 54/2014/NĐ-CP, đối tượng thanh tra chuyên ngành là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp.

Một trong những điểm mới nữa của Nghị định 54/2014/NĐ-CP là bổ sung quy định cụ thể về nội dung thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực: luật sư, tư vấn pháp luật, công chức, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hộ tịch, nuôi con nuôi, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hợp tác với nước ngoài về pháp luật, giám định tư pháp, xử phạt vi phạm hành chính.

Phương Nhi

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn