Sửa quy định về thủ tục kiểm tra, xử lý VPHC của Quản lý thị trường

21/12/2021 17:13 PM

Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 20/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 27/2020/TT-BCT về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường. 

Sửa quy định về thủ tục kiểm tra, xử lý VPHC của Quản lý thị trường

Sửa quy định về thủ tục kiểm tra, xử lý VPHC của Quản lý thị trường (ảnh minh họa)

Trong đó, sửa đổi quy định về thủ tục trình vụ việc vi phạm hành chính trong nội bộ cơ quan Quản lý thị trường, cụ thể như sau:

- Trừ trường hợp vụ việc có nhiều vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó có vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường (điểm a khoản 1 Điều 25 Thông tư 27/2020/TT-BCT), đối với vụ việc vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường đang thụ lý vụ việc vi phạm hành chính có trách nhiệm:

+ Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản vi phạm hành chính, có văn bản trình hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đến người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường cấp trên trực tiếp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

(Theo quy định hiện hành, đối với trường hợp vụ việc vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường đang thụ lý vụ việc vi phạm hành chính có trách nhiệm có văn bản trình người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường cấp trên trực tiếp về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với vụ việc vi phạm hành chính ngay sau khi lập biên bản vi phạm hành chính

Ngoài ra, quy định hiện nay còn ngoại trừ trường hợp kiểm tra theo yêu cầu của người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư 27/2020/TT-BCT).

Trường hợp vụ việc vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường cấp trên trực tiếp thì ngay sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, phải chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đến cơ quan Quản lý thị trường cấp trên trực tiếp để trình Tổng cục trưởng trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản vi phạm hành chính;

(Bổ sung so với quy định hiện hành).

+ Chuyển giao đầy đủ hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính và lập biên bản giao nhận hồ sơ giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao;

+ Tiếp tục bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ (nếu có) khi chuyển giao vụ việc vi phạm hành chính, trừ trường hợp cơ quan Quản lý thị trường cấp trên có yêu cầu khác.

- Trong thời hạn quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm:

+ Xem xét, quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền;

+ Có văn bản yêu cầu cơ quan, công chức Quản lý thị trường cấp dưới tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính để làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp chưa đủ căn cứ để ra quyết định xử phạt. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính phải được thể hiện bằng văn bản.

(Hiện nay, quy định riêng trách nhiệm của Cục trưởng, Tổng cục trưởng Cục Quản lý thị trường).

Thông tư 20/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.

Như Mai

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,967

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn