Đã có Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

22/06/2021 16:57 PM

Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, phê duyệt danh sách 2027 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Một phần Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2205

Quyết định 433/QĐ-UBDT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,132

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn