Tiếp tục giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/01/2021 08:08 AM

Ngày 21/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Hộ thoát nghèo

Theo đó, kể từ ngày 30/3/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, bỏ mốc thời gian giải ngân "đến hết ngày 31/12/2020" như quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định 28/2015/QĐ-TTg.

Hiện nay, mức cho vay đối với hộ mới thoát nghèo do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ.

Hộ mới thoát nghèo theo quy định này bao gồm:

Hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 2/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2021.

Thùy Liên

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,107

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn