Trang bị ghi âm, ghi hình trong điều tra hình sự của Kiểm lâm, Kiểm ngư

08/01/2021 16:16 PM

Đây là nội dung được đề cập Quyết định 5475/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt Dự án "Trang bị ghi âm, ghi hình có âm thanh trong điều tra hình sự của cơ quan Kiểm lâm, Kiểm ngư theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự" (Dự án).

Kiêm ngư

Trang bị ghi âm, ghi hình trong điều tra hình sự của Kiểm lâm, Kiểm ngư (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, để bảo đảm hoạt động điều tra hình sự của cơ quan Kiểm lâm, Kiểm ngư tuân thủ theo quy định về pháp luật tố tụng hình sự, Dự án quy định việc trang bị hệ thống thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh cơ động cho cơ quan Kiêm lâm, Kiểm ngư như sau:

**Đối với cơ quan Kiểm lâm

- Cơ quan Kiểm lâm ở trung ương:

+ Tại Cục Kiểm lâm trang bị 01 bộ thiết bị ghi hình có âm thanh cơ động, 01 bộ thiết bị ghi âm cơ động, 01 tủ bảo quan thiêt bị và lưu trữ kết quả thi âm, ghi hình.

+ Tại 04 Chi cục Kiểm lâm vùng: Mỗi Chi cục trang bị 01 bộ thiết bị ghi hinh có âm thanh cơ động, 01 bộ thiết bị ghi âm cơ động, 01 tủ bảo quản thiết bị và lưu trừ kết quả ghi âm, ghi hinh.

+ Tại 06 Hạt Kiểm lâm thuộc 6 Vườn Quốc gia thuộc Tổng cục Lâm nghiệp: Mỗi Hạt trang bị 01 bộ thiết bị ghi hình có âm thanh cơ động, 01 bộ thiết bị ghi âm cơ động, 01 tủ bảo quản thiết bị và lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình.

- Cơ quan Kiểm lâm ở địa phương:

+ Tại Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh: Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong hoạt động điều tra hình sự của Chi cục để đề xuất nhu cầu trang bị thiết bị ghi âm, ghi hinh có âm thanh cho phù hợp.

+ Tại các Hạt Kiểm lâm: Căn cứ vào yêu cầu thực để trong hoạt động điều tra hình sự của Hạt Kiểm lâm. Chi cục Kiểm lân để xuất nhu cầu trang bị thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh cơ động cho phù hợp.

**Đối với cơ quan Kiểm ngư

- Tại Cục Kiểm ngư trang bị 01 bộ thiết bị ghi hình có âm thanh cơ động, 01 bộ thiết bị ghi âm cơ động, 01 tủ bảo quản thiết bị và lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình.

- Tại Chi cục Kiểm ngư Vùng 1, Trạm Kiểm ngư Bạch Long Vỹ, Trạm Kiểm ngư Phú Quốc: Mỗi đơn vị trang bị 01 bộ thiết bị ghi hình có âm thanh cơ động, 01 bộ thiết bị ghi âm cơ động, 01 tủ bảo quản thiết bị và lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình.

- Tại 10 tàu Kiểm ngu: tùy theo yêu cầu thực tế trong hoạt động điều tra hình sự để đề xuất nhu cầu trang thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh cho phù hợp.

Xem chi tiết Quyết định 5475/QĐ-BNN-TCLN có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2020.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,326

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn