Nghị định 145/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn BLLĐ 2019 về điều kiện lao động

15/12/2020 15:55 PM

Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động theo các điều, khoản sau đây của Bộ luật Lao động 2019:

Nghị định 145/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn BLLĐ 2019 về điều kiện lao động

- Quản lý lao động theo khoản 3 Điều 12.

- Hợp đồng lao động theo khoản 4 Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 35, điểm d khoản 2 Điều 36; khoản 4 Điều 46; khoản 4 Điều 47; khoản 3 Điều 51.

- Cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54.

- Tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo khoản 4 Điều 63.
- Tiền lương theo khoản 3 Điều 92; khoản 3 Điều 96; khoản 4 Điều 98.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo khoản 1 Điều 107, khoản 7 Điều 113, Điều 116.

- Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo khoản 1 Điều 118; khoản 6 Điều 122; khoản 2 Điều 130; Điều 131.

- Lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới theo khoản 6 Điều 135.

- Lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161.

- Giải quyết tranh chấp lao động theo khoản 2 Điều 184; khoản 6 Điều 185; khoản 2 Điều 209; khoản 2 Điều 210.

Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/02/2021.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 92,833

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn