Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự

15/10/2020 17:46 PM

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 371/QĐ-VKSTC Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự.

Hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự

Hot đng ca Kim sát viên ti phiên tòa xét x giám đc thm v án dân s (nh minh ha)

Theo đó, các hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự bao gồm:

- Theo dõi và ghi chép diễn biến tại phiên tòa; kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự; thời hạn mở phiên tòa;

- Trình bày kháng nghị của Viện kiểm sát trong trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị;

- Kiểm sát việc thay đổi nội dung, bổ sung, rút kháng nghị (nếu có);

- Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về quyết định kháng nghị và việc giải quyết vụ án tại phiên tòa;

- Kiểm sát thẩm quyền của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm.

Quyết định 371/QĐ-VKSTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn