Biên chế công chức năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

05/10/2020 17:42 PM

Theo Quyết định 1499/QĐ-TTg ngày 03/10/2020, biên chế công chức năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã phê duyệt như sau:

Biên chế công chức 2021 theo Quyết định 1499/QĐ-TTg

Biên chế công chức năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Biên chế công chức năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Ảnh minh họa)

- Bộ Ngoại giao: 1.204 biên chế.

- Bộ Nội vụ: 583 biên chế.

- Bộ Tư pháp: 9.574 biên chế.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 6.096 biên chế.

- Bộ Tài chính: 66.836 biên chế.

- Bộ Công Thương: 6.460 biên chế.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 1.862 biên chế.

- Bộ Giao thông vận tải: 1.826 biên chế.

- Bộ Xây dựng: 357 biên chế.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: 1.140 biên chế.

- Bộ Thông tin và Truyền thông: 693 biên chế.

- Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội: 683 biên chế.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 793 biên chế.

- Bộ Khoa học và Công nghệ: 642 biên chế.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: 541 biên chế.

- Bộ Y tế: 811 biên chế.

- Văn phòng Chính phủ: 708 biên chế.

- Thanh tra Chính phủ: 408 biên chế.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 5.181 biên chế.

- Ủy ban Dân tộc: 243 biên chế.

Quyết định 1499/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 03/10/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,954

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn