Mẫu hợp đồng làm việc của viên chức áp dụng từ 29/9/2020

28/09/2020 15:16 PM

Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định mới được ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

File word mẫu Hợp đồng làm việc của viên chức

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VIÊN CHỨC

Mẫu hợp đồng làm việc của viên chức

Cụ thể, Nghị định 115 ban hành :

- Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

- Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn (dành cho đối tượng dưới 18 tuổi).

- Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Trong đó:

- Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Nghị định 115/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/9/2020.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ cập nhật sớm nhất bản Word mẫu hợp đồng.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,062

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn