Hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII

15/04/2020 08:57 AM

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 132-HD/BTGTW ngày 10/4/2020 của về báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, nội dung tuyên truyền chia thành 03 đợt, căn cứ theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng:

- Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương

- Đợt 2: Từ sau đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Việc triển khai công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. 

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chất lượng; có báo cáo kết quả tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

Xem chi tiết tại Hướng dẫn 132-HD/BTGTW được ban hành ngày 10/4/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,768

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn