Kiểm tra công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức 2019

13/08/2019 09:33 AM

Đây là một trong những nội dung kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và cá nhân có liên quan tại Kế hoạch 2835/KH-BNV ngày 26/6/2019 của Bộ Nội vụ.

Kế hoạch 2835/KH-BNV ngày 26/6/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, có 09 nội dung kiểm tra công tác cán bộ năm 2019, đơn cử như:

- Kiểm tra công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức.

+ Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và tổ chức thi tuyển, xét tuyển để tuyển dụng cán bộ.

+ Việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức.

+ Việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức.

- Kiểm tra công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động.

+ Việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, phương pháp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động.

+ Việc cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá công chức, viên chức và người lao động.

+ Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động.

+ Trình tự, thủ tục đánh giá hàng năm; trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, khi kết thức thời hạn luân chuyển, biệt phái.

Về đối tượng và thời gian kiểm tra: Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và cá nhân liên quan, cụ thể:

- Quý III: Ban Tôn giáo Chính phủ, Tạp chí Tổ chức nhà nước.

- Quý IV: Cục văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Thời gian kiểm tra sẽ thông báo sau.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 2835/KH-BNV ngày 26/6/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,626

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn