Được bố trí số lượng cấp phó cao hơn quy định khi sắp xếp đơn vị BHXH

12/07/2019 15:18 PM

Ngày 10/7/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 856/QĐ-TTg phê quyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), số lượng cấp phó của các đơn vị sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định.

Nhưng chậm nhất sau 03 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất thì số lượng cấp phó của đơn vị phải bảo đảm đúng quy định.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức để công chức, viên chức ngành BHXH hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích vai trò, ý nghĩa của việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam để giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định 856/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,121

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn