Người dân có thể để rác trước nhà nhưng phải theo đúng quy định

25/05/2019 11:24 AM

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn kèm theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019.

Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định thời gian, phương thức chuyển giao và thu gom CTRSH tại nguồn như sau:

- Thời gian chuyển giao và thu gom CTRSH tại nguồn phải đảm bảo kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom tại nguồn với công tác vận chuyển CTRSH và đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.

- Phương thức chuyển giao và thu gom CTRSH, cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH có thể chuyển giao trực tiếp hoặc để sẵn các thiệt bị lưu chứa CTRSH trước nhà chờ chủ thu gom, vận chuyển CTRSH đến lấy trong thời gian quy định.

Chủ thu gom, vận chuyển sử dụng loa, chuông hoặc hình thức thông báo khác đã được thỏa thuận với cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải khi đến lấy CTRSH.

Như vậy, theo quy định trên, nếu người dân không có điều kiện chuyển giao trực tiếp CTRSH thì có thể để sẵn các thiệt bị lưu chứa CTRSH trước nhà chờ chủ thu gom, vận chuyển CTRSH đến lấy trong thời gian quy định.

Lưu ý: Chỉ khuyến khích thực hiện phương thức chuyển giao trực tiếp.

Đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải không có điều kiện chuyển giao CTRSH cho chủ thu gom, vận chuyển CTRSH theo đúng thời gian quy định thì Tổ trưởng khu phố chủ trì lập danh sách, báo cáo UBND phường, xã, thị trấn giải quyết.

UBND phường, xã, thị trấn xác định thời gian chuyển giao CTRSH và vị trí đặt thùng để lưu chứa, thu gom tập trung chất thải của các cá nhân, hộ gia đình chủ nguồn thải này.

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ 01/6/2019 và  thay thế Quyết định 5424/1998/QĐ-UB-QLĐT, Quyết định 130/2002/QĐ-UB.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,663

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn