Tiếp tục tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức

10/05/2019 17:03 PM

Đây là nội dung được triển khai tại Quyết định 75/QĐ-BCĐCCHC ngày 24/4/2019 về Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Kế hoạch năm 2019, để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các bộ, ngành và địa phương phải:

- Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 và Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

- Triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025.

- Hoàn thiện, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, trong công tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính, yêu cầu:

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính theo chuyên đề tại một số bộ, ngành và địa phương năm 2019 của các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của các bộ, ngành trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

Quyết định 75/QĐ-BCĐCCHC chính thức có hiệu lực ngày 24/4/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn