Từ A đến Z mức lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 2019

19/11/2018 16:44 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý thành viên toàn bộ bảng lương, phụ cấp của những người làm trong quân đội nhân dân, công an nhân dân năm 2019.

Toàn văn bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 2019

Lương quân đội công an 2019

Ảnh chụp một phần bảng lương, phụ cấp

Theo đó, bảng lương, phụ cấp của những người làm trong quân đội nhân dân, công an nhân dân năm 2019 đề cập đến các nội dung sau:

1. Bảng lương cấp bậc quân hàm;

2. Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân;

3. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân;

4. Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ  thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân;

5. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Bảng lương, phụ cấp nêu trên được lập dựa vào các văn bản sau đây:

- Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016 của Bộ Nội vụ;

- Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 34,572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn