Nguyên tắc xử lý vướng mắc do sự khác nhau giữa Luật đầu tư và Luật thuế TNDN trước 2014

11/10/2018 08:22 AM

Đây là chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018.

Theo đó, kế hoạch xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp do có sự khác nhau trong Luật đầu tư và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian trước năm 2014 được thực hiện như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát các trường hợp vướng mắc của doanh nghiệp do có sự khác nhau giữa Luật đầu tư và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian trước năm 2014.

Ví dụ: Nhà máy Thăng Long của Công ty TNHH Cannon Việt Nam, Dự án Nhà máy cần Thơ - PepsiCo - Việt Nam, Công ty Unilever - Việt Nam mở rộng đầu tư giai đoạn 2009 - 2013...

Việc xử lý được thực hiện theo nguyên tắc không hồi tố các quy định pháp luật.

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 06/10/2018.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,984

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn