Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Luật không cho phép viết tắt trong các trường hợp sau đây

16/07/2018 15:56 PM

Hiện hành, để đảm bảo tính rõ ràng, tránh tranh chấp phát sinh… nên Luật không cho phép viết tắt trong các trường hợp sau đây.

Hướng dẫn cách viết tắt trên hóa đơn từ năm 2018

1. Chữ viết trong văn bản công chứng không được viết tắt

Điều 45. Chữ viết trong văn bản công chứng_Luật công chứng 2014

1. Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không được viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy xoá, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

2. Không được viết tắt trong nội dung của di chúc

Điều 631. Nội dung của di chúc_Bộ luật dân sự 2015

...

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

3. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt

Điều 18. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán_Luật kế toán 2015

3. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn