Hướng dẫn cách viết tắt trên hóa đơn từ năm 2018

16/01/2018 11:12 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT vui lòng hướng dẫn cho tôi và mọi người cách viết tắt trên hóa đơn từ năm 2018. Trân trọng cảm ơn!” - Đây là yêu cầu của chị Lê Khánh Băng My (Email: Bangmy***@gmail.com).

Toàn bộ danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn

Hóa đơn

Ảnh chụp một phần bảng các từ được phép viết tắt trên hóa đơn

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ) thì:

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 65,460

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn