Tăng số tiền đóng BHXH, BHYT với 9 nhóm đối tượng kể từ 01/7/2018

25/05/2018 08:29 AM

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối của 9 nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Do đó, số tiền đóng BHXH, BHYT của 9 nhóm này cũng có những thay đổi theo. Cụ thể:

* Số tiền đóng BHXH từ ngày 01/7/2018:

- Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng (tăng 7.200 đồng/tháng)

- Đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%

- Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng (tăng 144.000 đồng)

* Số tiền đóng BHYT từ ngày 01/7/2018:

- Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng (tăng 4.050 đồng/tháng)

- Đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%.

Trong đó: Cách tính lương, phụ cấp theo lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng thực hiện như sau:

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,528

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn