Bảng lương, phụ cấp trong Quân đội, Công an từ ngày 01/7/2017

10/06/2017 09:27 AM

Từ ngày 01/7/2017, Nghị định 47/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành (mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng).

Như vậy, tiền lương, phụ cấp của những người làm việc trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với Nghị định 47.

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật bảng lương, phụ cấp của những người làm trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân áp dụng từ ngày 01/7/2017. Bảng lương, phụ cấp này đề cập cụ thể đến những nội dung sau đây:

(i) Bảng lương cấp bậc quân hàm

(ii) Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân.

(iii) Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

(iv) Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ  thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

(v) Phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Bảng lương, phụ cấp trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân áp dụng từ ngày 01/7/2017

Lương quân đội công an

Ảnh chụp một phần bảng lương, phụ cấp áp dụng từ ngày 01/7/2017

Nội dung nêu trên được căn cứ vào các văn bản pháp luật sau đây:

(i) Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016 của Bộ Nội vụ

(ii) Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 05/5/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 94,978

Bài viết về

Lương cơ sở 2017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn