Thông báo giảm mức đóng BHXH từ ngày 01/6/2017 của BHXH TP.HCM

03/06/2017 10:29 AM

BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 1012/BHXH-QL về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/6/2017 để gửi cho các đơn vị sử dụng lao động.

Theo đó, căn cứ vào Luật BHXH 2014, Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, ngày 22/5/2017, BHXH TP. Hồ Chí Minh thông báo mức đóng vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện từ ngày 01/6/2017 của người sử dụng lao động hằng tháng là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

Cụ thể, từ ngày 01/6/2017, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thay đổi như sau:

Loại bảo hiểm

Đơn vị đóng

Người lao động đóng

Tổng cộng

BHXH

(Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất)

17,5%

(đã giảm 0.5% so với trước đây)

8,0%

25,5%

Bảo hiểm y tế

3%

1,5%

4,5%

Bảo hiểm thất nghiệp

1%

1,0%

2,0%

Tổng cộng

21,5%

10,5%

32,0%

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 395,803

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn