Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Đề xuất: Hợp đồng LĐ từ 01 tháng trở lên phải ký kết bằng văn bản

05/10/2016 15:52 PM

Hiện nay, Bộ luật Lao động 2012 quy định hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói (không bắt buộc phải giao kết hợp đồng bằng văn bản).

Toàn văn Dự thảo Báo cáo

hợp đồng lao động

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi Khoản 2 Điều 16 của Bộ luật Lao động 2012 theo hướng bắt buộc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên phải giao kết hợp đồng bằng văn bản.

Việc điều chỉnh này sẽ giúp cho Bộ luật Lao động thống nhất với Luật bảo hiểm xã hội 2014, bởi từ ngày 01/01/2018 người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nếu cứ tiếp tục quy định như hiện hành, công việc có thời hạn dưới 03 tháng có thể giao kết bằng lời nói sẽ gây khó khăn đối với việc thực hiện quy định “tham gia đóng bảo hiểm xã hội” của Luật bảo hiểm xã hội.

Đây là nội dung được đề cập tại Dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá 03 năm thi hành Bộ luật Lao động 2012 vào ngày 03/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cũng tại Dự thảo này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề xuất giải thích rõ thuật ngữ “công việc tạm thời”, quy định rõ ràng hơn về lao động không trọn thời gian…

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,214

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn