Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Sẽ quy định cụ thể hành vi “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc”

04/10/2016 16:37 PM

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá 03 năm thi hành Bộ luật Lao động 2012 vào ngày 03/10/2016.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo

quấy rối tình dục

Bộ luật Lao động 2012 đã quy định về hành vi “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc” tại Khoản 2, Điều 8, Điểm c, Khoản 1, Điều 37 và Khoản 1, Điều 183 nhưng chưa có định nghĩa rõ ràng, giải thích cụ thể nên quy định này vẫn chưa đi vào cuộc sống, nhiều vướng mắc chưa được giải quyết.

Bởi vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị trong lần sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Lao động 2012 thì phải quy định cụ thể đối với hành vi “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc”.

Ngoài ra, Bộ cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định chung, như là:

- Bổ sung một số quyền cơ bản của người lao động: quyền khiếu nại về các quyết định, hành vi của người sử dụng lao động…

- Quy định cụ thể các nội dung chính của sổ lương để doanh nghiệp thực hiện.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,937

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn