Chính sách Tài nguyên – Môi trường có hiệu lực trong tháng 7/2015

01/07/2015 09:11 AM

Trong tháng 7/2015 này có rất nhiều quy định quan trọng trong lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường sẽ có hiệu lực như: thu hồi thiết bị điện cũ, thống nhất quy chuẩn về hệ thống điện nhà ở; rút ngắn thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ…Cụ thể như sau:

1. Thu hồi ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa cũ từ 1/7/2016

Theo Quyết định 16/2015/QĐ-TTg  thì thời điểm thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ như sau:

- Từ 1/7/2016: sẽ bắt đầu thu hồi các thiết bị điện, điện tử cũ như máy vi tính, máy in, điện thoại di động, máy tính bảng, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa…

- Từ 1/1/2018: sẽ thu hồi các phương tiện giao thông cũ như xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô...

Quyết định 16/2015 sẽ có hiêu lực từ 15/7/2015 và thay thế Quyết định 50/2013/QĐ-TTg.

2. Thống nhất quy chuẩn về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Từ 1/7/2015 các tổ chức, cá nhân thiết kế, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng phải tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12:2014/BXD.

Nội dung Quy chuẩn gồm 4 phần lớn (quy định chung, quy định về kỹ thuật, quy định về kiểm tra và tổ chức thực hiện) và 13 phụ lục kèm theo.

Lưu ý, cấp điện áp cao nhất được đề cập trong Quy chuẩn này không vượt quá 1.000 V, tần số 50 Hz.

Xem chi tiết nội dung Quy chuẩn tại Thông tư 20/2014/TT-BXD.

3. Công khai nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trước 1/7/2017

Không quá 2 năm từ ngày 1/7/2015, Sở TNMT có trách nhiệm công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên phương tiện thông tin đại chúng, thông báo tới UBND cấp huyện và niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã.

Danh mục này sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

- Tên, địa giới hành chính của hồ, đoạn sông, suối, kênh, rạch phải lập hành lang bảo vệ;

- Chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước;

- Danh sách, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải thực hiện cắm mốc, thứ tự ưu tiên cắm mốc trong từng giai đoạn 5 năm và kế hoạch cắm mốc từng năm.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 43/2015/NĐ-CP.

4. Rút ngắn thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Từ ngày 1/7/2015, thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ (Giấy phép ) được thực hiện theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP.

Theo đó, thời hạn của Giấy phép được rút ngắn xuống còn 60 tháng (trước đây là 05 năm).

Mỗi Giấy phép được gia hạn 01 lần và không quá 36 tháng (trước đây là 03 năm).

Các Giấy phép đã được cấp trước ngày 1/7/2015 thì thời hạn theo thời hạn ghi trên Giấy phép.

Nghị định 45/2015 thay thế Nghị định 12/2012/NĐ-CP  và bãi bỏ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 102/2008/NĐ-CP.

5. Khai thác lâm sản rừng phòng hộ

Theo Quyết định 17/2015/QĐ-TTg  việc khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ được thực hiện như sau:

- Chỉ được tận thu, tận dụng gỗ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên;

- Được khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng trồng nhưng phải theo sản lượng cho phép;

- Được khai thác tre, nứa, lâm sản ngoài gỗ với cường độ không quá 30 phần trăm trữ lượng;

 - Được tự tổ chức, liên kết hoặc cho thuê để kinh doanh du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo;

- Được  kết hợp sản xuất nông, ngư nghiệp.

Quyết định 17 này có hiệu lực từ ngày 30/7.

6. Quản lý chất thải từ công trình dầu khí trên biển

Từ ngày 20/7, Thông tư 22/2015/TT-BTNMT  có hiệu lực thi hành. Theo đó việc quản lý chất thải từ công trình dầu khí trên biển được thực hiện như sau:

- Nước khai thác thải được xử lý và thải bỏ tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia;

- Các nguồn nước thải khác (nước rửa máy móc thiết bị, nước rửa khoan chứa dầu, nước thải sinh hoạt) phải được thu gom, xử lý và thải bỏ theo quy định;

- Chất thải nguy hại và không nguy hại sau khi được phân loại, lưu trữ riêng trong các thùng chứa được vận chuyển riêng lẻ hoặc đặt chung trong công-ten-nơ để đưa về đất liền bằng tàu dịch vụ.

Trang Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,368

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn