Cập nhật: Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN

18/08/2021 08:06 AM

Sau đây là tổng hợp Quyết định của BHXH Việt Nam hướng dẫn Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Cập nhật: Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN

Cập nhật: Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN

- Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT;

- Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH;

- Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH;

- Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 về mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp;

- Quyết định 688/QĐ-BHXH ngày 12/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH;

- Quyết định 811/QĐ-BHXH ngày 16/8/2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 3 Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,616

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn