Chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế trong trường hợp sự kiện bất khả kháng

17/03/2021 10:01 AM

Chính sách gia hạn nộp thuế, miễn, giảm thuế đối với người nộp thuế chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện bất khả kháng hiện hành được quy định như sau:

Chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế trong trường hợp sự kiện bất khả kháng

Chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế trong trường hợp sự kiện bất khả kháng (Ảnh minh họa)

- Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng (Khoản 1, 8 Điều 59 Luật Quản lý thuế).

– Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng (điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế).

- Người nộp thuế bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại (khoản 1 Điều 140 Luật Quản lý thuế).

Tại khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế quy định:

27. Trường hợp bất khả kháng bao gồm:            

a) Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

b) Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ.”

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

“1. Người nộp thuế bị thiệt hại về vật chất do nguyên nhân bất khả kháng khác quy định tại điểm b khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế, bao gồm: chiến tranh, bạo loạn, đình công phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh hoặc rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế mà người nộp thuế không có khả năng nguồn tài chính nộp ngân sách nhà nước.”

Quy định về miễn, giảm thuế vì sự kiện bất khả kháng trong một số lĩnh vực:

1. Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (khoản 1, khoản 2 Điều 43 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

- Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế được miễn tiền phạt.

- Mức miễn tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi thường (nếu có).

2. Giảm thuế thu nhập cá nhân (Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân)

Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

3. Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (khoản 9 Điều 9, khoản 4 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp)

- Miễn nộp thuế đối với người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế.

- Giảm thuế đối với người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,680

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn