Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ đối với công chức cấp xã

01/12/2020 11:04 AM

Đối công chức cấp xã thì tiêu chuẩn tuyển dụng về trình độ đào tạo, trình độ tin học được quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 như sau:

Yêu cầu về chứng chỉ tin học đối với công chức cấp xã

Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đối với công chức cấp xã.

công chức xã

Yêu cầu về bằng cấp chuyên môn đối với công chức cấp xã

- Đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên.

- Đối với các vùng địa bàn còn lại: Phải tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.

Đối với công chức đã tuyển dụng trước ngày 25/12/2019 mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn nêu trên thì trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 25/12/2019 phải đáp ứng đủ theo quy định.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,252

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn