Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế và cách ghi

25/08/2020 11:14 AM

Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016.

Mẫu Tờ Khai Điều Chỉnh Thông Tin Đăng Ký Thuế

Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

Hướng dẫn ghi:

- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,551

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn