Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Cách từ chối nhận tin nhắn, cuộc gọi, email quảng cáo từ 01/10/2020

19/08/2020 09:20 AM

Nghị định 91/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020) quy định người quảng cáo phải chấm dứt việc gửi đến Người sử dụng nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc thực hiện gọi điện thoại quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của Người sử dụng.

Cách từ chối nhận tin nhắn, cuộc gọi, email quảng cáo từ 01/10/2020

Chức năng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo là một trong nhưng yêu cầu bắt buộc đối với Người quảng cáo khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo theo quy định tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Người sử dụng có thể từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo theo hướng dẫn của Người quảng cáo (yêu cầu bắt buộc đối với trường hợp gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo) thuộc một trong các hình thức sau đây:

(1) Hình thức từ chối nhận tin nhắn quảng cáo

- Từ chối bằng tin nhắn;

- Từ chối qua gọi điện thoại.

Người quảng cáo hướng dẫn cụ thể hình thức từ chối nhận tin nhắn quảng cáo cho Người sử dụng (bắt buộc).

(2) Hình thức từ chối nhận thư điện tử quảng cáo:

- Từ chối qua Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội;

- Từ chối bằng thư điện tử;

- Từ chối qua điện thoại.

Người quảng cáo hướng dẫn cụ thể hình thức từ chối nhận thư điện tử quảng cáo cho Người sử dụng (bắt buộc).

(3) Hình thức từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo: Người sử dụng từ chối nhận cuộc gọi điện thoại quảng cáo khi nhận cuộc gọi.

Người quảng cáo phải chấm dứt việc gửi đến Người sử dụng nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc thực hiện gọi điện thoại quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của Người sử dụng.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,235

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn