Thời gian nhà giáo được hưởng bảo lưu phụ cấp ưu đãi

11/02/2016 09:45 AM

Ông Hà Văn Long nhận quyết định điều động về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình từ ngày 1/1/2015, được bảo lưu phụ cấp ưu đãi giáo dục. Tuy nhiên, ngày 1/6/2015, địa phương đã cắt hưởng chế độ này của ông Long.

Theo giải thích của địa phương, Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục chỉ có hiệu lực đến ngày 31/5/2015.

Ông Long đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, trường hợp của ông có được hưởng chế độ bảo lưu phụ cấp đủ thời gian 36 tháng được điều động không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình trả lời như sau:

Trường hợp ông Hà Văn Long được điều động về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu theo Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND huyện Mai Châu về việc biệt phái viên chức, thời hạn điều động là 3 năm kể từ ngày 1/1/2015.

Việc thanh toán chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi đối với ông Long được thực hiện theo Công văn số 2136/STC-QLNS ngày 14/10/2015 của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình về việc trả lời chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi theo Quyết định 42/2011/QĐ-TTg.

Theo đó, nhà giáo đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục có quyết định điều động biệt phái về công tác tại Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo trong khoảng thời gian từ tháng 9/2010 đến hết tháng 5/2015, nếu không giữ chức vụ lãnh đạo thì được bảo lưu phụ cấp ưu đãi tối đa 36 tháng, nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động.

Như vậy, thời gian nhà giáo được hưởng bảo lưu phụ cấp ưu đãi theo Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg là thời gian tính từ ngày quyết định điều động, biệt phái về công tác tại Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo đến thời điểm tháng 5/2015 (tối đa 36 tháng).

Trường hợp nhà giáo được điều động, biệt phái sau ngày 31/5/2015 (ngày Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg hết hiệu lực) thì không được hưởng chế độ bảo lưu phụ cấp trên.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn